Benno diederiks

Jezelf opnieuw uitvinden

Elke keer wanneer we een volgende stap maken in onze persoonlijke ontwikkeling krijgen we als executive de kans om onszelf opnieuw uit te vinden en de verbeterde versie van onszelf te worden om zo ook de mensen om ons heen te laten groeien. Alleen hoe doen we dat?

Maak een afspraak

Benno Diederiks

Wanneer je bent vastgelopen

Het organiseren en coördineren van het eigen leven met als doel een goed leven in eigen ogen.

Wat is Mentale Innovatie?

Mentale innovatie is het vermogen om flexibel te zijn en gebruik te maken van het onverwachte zodat je veranderingen en uitdagingen aangaat en inzet voor je zelfontwikkeling.

Open staan voor wat het leven brengt

Er zit een passieve en een actieve component aan: openstaan voor wat het leven je brengt vereist een bepaalde openheid, ontvankelijkheid (dat zou je passief kunnen noemen), gepaard met slagvaardigheid (dat is de actieve component).

Je hebt doorzettingsvermogen nodig

Als zich iets nieuws op je pad voordoet, kun je het omzeilen, overwinnen, gebruiken of eigen maken, maar in alle gevallen heb je een bepaalde mate van doorzettingsvermogen nodig. Een enkele keer zoek je zelfs doelbewust nieuw paden op, omdat je daar behoefte aan hebt. Dit bedoelen we met de actieve component.

Jezelf opnieuw uitvinden

Mentale innovatie beoogt de eigen regie te stimuleren. Uitgangspunt is dat ieder mens de regie voert over het eigen leven. Het bevorderen van regievoering is een zoektocht. Een zoektocht naar de eigen persoon achter de regisseur. Wat zijn jouw voorkeuren en afkeuren, Hoe wil je worden aangesproken en hoe spreek je jezelf aan? Wat wordt er door jou op prijs gesteld? Welke mogelijkheden (competenties) heb je en zijn er beschikbaar? Welke interesses heb je?’

Na het gevoel te zijn vastgelopen

Bij ‘Vind jezelf opnieuw uit’ gaat het om de meer voorkomende situatie dat je voor je
gevoel vastgelopen bent. Je weet niet meer hoe je verder kunt groeien, hebt wellicht
het idee dat de oude trucs en technieken niet meer werken, of heroriënteert je op je
loopbaan.

Mentale innovatie

Wat kan het mensen opleveren? Hoe kun je mentale innovatie concreet vormgeven en welke eigenschappen en vaardigheden zijn daarvoor nodig? Dit zijn relevante vragen voor ieder mens. De centrale vraag luidt als volgt: hoe kunnen organisaties en medewerkers samen vorm geven aan mentale innovatie?

Invulling van persoonlijk leiderschap

De invalshoek is persoonlijk georiënteerd: hierbij zien mensen mentale innovatie als een proces van zoeken naar betekenis en creëren van waarde,  zodanig dat ze hun talenten optimaal kunnen inzetten en ontwikkelen en betekenis en invulling geven aan persoonlijk leiderschap.

Een vraag die hier nauw mee samenhangt is hoe je je eigen talenten als richtsnoer neemt en op welke wijze je deze inzet voor gemeenschappelijke belangen.

 

Kenmerken van mentale innovatie

Hoe herken je mentale innovatie bij jezelf en bij de ander? Wat zijn de eigenschappen waaraan je mentale innovatie herkent?

 1. Zelf keuzes maken
 2. Zelf het initiatief nemen
 3. verantwoordelijkheid voor het eigen handelen nemen;
 4. doorzetten;
 5. nadenken over alternatieven;
 6. de keuzes of wensen van jou vormen het vertrekpunt voor jouw handelen;
 7. je nodigt jezelf doorlopend uit om keuzes/wensen (kenbaar) te maken;
 8. je reageert op de keuzes of wensen van jouw omgeving;
 9. je gaat zelf op zoek naar informatie, mogelijkheden en antwoorden;
 10. je nodigt jezelf uit om invloed uit te oefenen op jouw situatie;
 11. je pleegt een maximale inspanning om jouw eigen ambitie/drijfveren aan te passen aan jouw keuzes/wensen.

 

 

Exeutives, Managers, HRM-medewerkers en medewerkers

Alles weer aan kunnen in het leven

Goed in je vel zitten

Een belangrijke voorwaarde om te herstellen van een tegenval is dat je weer goed in je vel komt te zitten. Maar hoe doe je dat? De Maak je Comeback Methode van Benno Diederiks gaat uit van het natuurlijk potentieel. Het leert je hergebruiken wat je al hebt. Je leert kansen te blijven zien, juist bij tegenslag. Dat zorgt voor een vernieuwd levensgeluk. Eén van de belangrijste voorwaarden voor een comeback.

Doelstellingen

Als Master Executive Coach haalt Benno Diederiks je uit de kuil waarin je gevallen bent en neemt je mee op reis naar de toekomst die voor je ligt. Hij zet, samen met jou, de dingen die niet werken om in doelstellingen. Iets om naartoe te werken. Door je contact te laten maken met de ‘oorspronkelijkheid’ in jou wakkert hij het verlangen aan om er opnieuw voor te gaan. Hij zet de deur open voor nieuwe opties en zet je aan tot daadkracht.

Vitaliteit

“Benno is iemand die snel schakelt en anderen, onafhankelijk van het werk- en denkniveau, op een prettige manier kan confronteren met het eigen gedrag.”

Marc Stoop

HOE JIJ SNELLER GROEIT

Waarom zou je er voor kiezen om geheel zelfstandig omhoog te kruipen uit de tegenslag waarin je bent belandt terwijl je samen met een Comeback Coach sneller groeit en ook duurzamer werkt aan een nieuwe toekomst met een grotere slagingskans? Benno Diederiks ontwikkelde de Maak je Comeback Methode en trekt samen met Hans van Breukelen het hele land door om leidinggevenden, HRM-medewerkers, ondernemers en zelfstandigen te coachen in hun persoonlijke groei en die van hun personeel. Ook wanneer je niet door tegenslag werd geveld een ervaring voor het leven.

Wat is Master Executive Coaching?

Als Coach is Benno een verbinder, een geruststeller en een realist maar ook een criticus en een vasthouder.  Opgeven is geen optie voor hem en als een schip bij zwaar weer loodst hij je door jouw persoonlijke hindernissen net zolang tot jij de regie weer in eigen hand hebt.

Wie is Benno Diederiks?

Als trainer is Benno een man die goed onderbouwd en in heldere begrijpelijke taal de aansluiting met zijn publiek weet te vinden en hen zijn boodschap laat voelen. Zonder enige moeite schud hij de vele voorbeelden uit zijn succesvolle praktijk uit zijn mouw. Herkenbaar voor iedereen in moeilijk vaarwater.

Wat is de aanpak van Benno?

Samen met Hans van Breukelen is Benno een geliefd spreker op de vele podia waar mensen samen komen die opzoek zijn naar een nieuw te varen koers. Van managers, executives en ondernemers tot HR-medewerkers. In ieders leven kan een situatie ontstaan waarin je je een zinkend schip waant.

Wat klanten over Benno zeggen

“Mijn ervaringen met Benno zijn ronduit positief te noemen. Het is een man wiens werkwijze praktisch en oplossingsgericht is. Op een duidelijke en transparante wijze. Hij heeft een no-nonsens mentaliteit met een Rotterdamse inslag, wat mij wel aanspreekt!”

FREEK DOMENIE

Directeur, 2Freedom Arbeid en Organisatie

 “Benno weet de belangrijke zaken goed te verwoorden en laat minder belangrijke zaken achterwege. Hij heeft interesse in de mens als mens en niet alleen beroepsmatig. Benno verliest in zijn aanpak nooit het doel uit ogen en heeft mij zeer goed geholpen.”

GERCO KLEPPEN

Senior unitmanager, G4S beveiliging bv

“Ik ontdekte gaandeweg dat ik zelf veel meer invloed op het verloop van een gesprek kon hebben dan ik dacht. Ook op de relatie met je gesprekspartners heb je zelf invloed: door zowel je verbale als non-verbale gedrag. Ik pas het nog steeds toe en merk de positieve effecten ervan in het samenwerken met anderen.”

HENRIËTTE VAN DER HEIDE

QA medewerker, Bart’s Retail

JIJ BENT AAN ZET

Als coach faciliteert Benno mensen om zélf te leren en zich te blijven ontwikkelen

CONTACT

Van Loonstraat 15
5271 HE  SINT-MICHIELSGESTEL
Telefoon: 06 509 40 366

benno@dicta.nl

LINKEDIN

Nieuws, de laatste blogs, meer over Benno's opleiding en ervaring vind je op Linkedin:

Linkedin Button Benno Diederiks