06 509 40 366 info@bennodiederiks.nl

Wat bezielt jou? Deze vraag is ongetwijfeld wel eens aan je gesteld en ongetwijfeld heb je ook zelf deze vraag wel eens aan anderen gesteld. Als deze vraag aan mij gesteld word, val ik altijd stil omdat er tegelijkertijd wedervragen in mijn brein opborrelen. Bezieling is een woord waar het woord ziel in voorkomt, in mijn optiek én beleving een woord dat rudimentair is in zijn betekenis: het diepste wezen van de mens.
Bezieling staat voor aandrift, schwung, elan, geestdrift, gloed, ingeving, inspiratie, leven, toewijding, verve, passie, vervoering en vuur. Lees deze zin opnieuw, laat de woorden op je inwerken en vertel me welke associatie jij krijgt bij het woord bezieling. Ongetwijfeld raken we dan al heel snel in een boeiend gesprek en worden we zelfs mogelijk zielsverwanten. Of niet natuurlijk! Komen we gaandeweg tot de ontdekking dat we verwanten zijn maar geen zielsverwanten. Anders gezegd: onze ideeën en opvattingen liggen wel erg ver uit elkaar maar we respecteren elkaar in denken, doen en laten!

Bezieling is: de dialoog zoeken, met elkaar in gesprek raken, ontdekken waar de ziel zit bij de ander. Maar ook: de confrontatie aangaan, het willen investeren in de ander maar bovenal respecteren dat de ander de ander is, anders is. En helaas stel ik vast dat het omgaan met elkaar steeds ingewikkelder en lastiger wordt. ‘Het korte lontje’ is een eenvoudige, simpele metafoor die de laatste jaren steeds meer wordt gebezigd. Ikzelf opteer voor ‘het lange lontje’ en weiger mee te gaan met deze SBS-cultus! Ik ben een optimist pur sang en wens dat graag zo te houden en gelukkig velen met mij. En deze ‘velen’ zijn de mensen waarmee ik elke dag werk: mensen die met bezieling en passie sturing willen geven aan een koers die voor hen wenselijk is.

Ik probeer telkens weer als een ploegleider op afstand deze renners de koers te laten rijden in hun eigen tempo en cadans! De ene keer lukt me dat beter dan de andere keer, eerlijk is eerlijk. Maar mijn bezieling en passie blijven, ook als er een renner ‘over tijd is’. Hoezo dan? Omdat de ‘meet’ is gehaald, daar gaat het om!! Dat telt!!

Benno Diederiks