Nederland heeft bijna 1 miljoen zelfstandig ondernemers zonder personeel. Dit zijn bijna 1 miljoen mensen die autonoom, zelfstandig en (voor een belangrijk deel) onafhankelijk denken en handelen. Het is een trend waar veel discussie over is, is het goed of slecht voor Nederland en zelfs voor de zelfstandige zelf? De populariteit van het ondernemerschap laat in ieder geval zien dat mensen denken dat het goed voor ze is.

In dit blog ga ik in op de kracht van autonoom denken en handelen. Iets wat niet alleen van pas komt als ondernemer, maar in elk gebied van je leven ook als je in loondienst bent.

Wat is autonoom denken?

Als je autonoom denkt betekent dit vaak dat je vertrouwt op je eigen inzichten en gedachten over zaken. De autonome denker zal niet snel de mening van iemand anders vragen over een onderwerp om vervolgens die mening over te nemen. Als de mening van iemand anders gevraagd wordt, wordt die mening gebruikt om de eigen correctheid van de gedachte of overtuiging te vergelijken en eventueel aan te passen, maar in ieder geval niet om slaafs de mening van andere mensen over te nemen over hoe je bepaalde dingen aanpakt.

Autonoom denken betekent dat je zelf bepaalt wat je denkt en wat je gaat doen.

Autonoom denken ondersteunt kritisch denken

Autonoom denken is ook een onderdeel van kritisch denken. Het ontwikkelen van kritisch denken is iets wat veel aandacht krijgt in het onderwijs. Kritisch denken betekent dat je duidelijk en rationeel kunt denken. De logica speelt dan de bovenrol.

Om goed te kunnen redeneren is het belangrijk om te kunnen reflecteren en dus ook om onafhankelijk te denken over die reflectie om tot je eigen conclusies te komen. Hiervoor heb je uiteraard wel de juiste informatie en feiten nodig, vandaar dat feitelijke informatie vaak belangrijker is voor autonome denkers dan subjectieve informatie. Ook het inzicht dat je eigen kijk op zaken niet altijd compleet is, is een kenmerk van iemand die autonoom denkt.

Welke kenmerken heeft iemand die autonoom denkt?

Voor autonoom denken is lef nodig. Je eigen gedachten en uitspraken kiezen kan heel spannend zijn. In Nederland is het spreekwoord snel “doe maar normaal dan doe je al gek genoeg”. Dit laat zien dat het vooral makkelijker is om te doen wat iedereen doet en te denken zoals iedereen denkt. Om juist bewust een andere keuze of een eigen keuze te maken is dus lef nodig.

Om dat lef te hebben om onafhankelijk te denken heb je vaak de volgende kenmerken:

  • Een hoog zelfvertrouwen
  • Zelfacceptatie
  • Eigenwaarde

Deze drie eigenschappen zijn van belang om onafhankelijk te denken. Het beeld dat je van jezelf hebt kan je namelijk limiteren, maar ook inspireren. Als je ervan overtuigd bent dat je goed genoeg bent, jezelf accepteert zoals je bent en jezelf veel waard vindt, vind je het vaak ook makkelijker om risico’s te nemen en dus ook om eens niet in de pas te lopen.

Dat we zoveel zelfstandigen hebben in Nederland laat eigenlijk zien dat we met zijn allen over het algemeen blaken van zelfvertrouwen.

Door dit zelfvertrouwen hebben autonomen vaak ook meer doorzettingsvermogen, doelgerichtheid en zijn ze creatiever (want dat helpt met doorzettingsvermogen als er eens iets misgaat).

Welke voordelen heeft autonoom denken?

Autonoom denken heeft allerlei voordelen. Door autonoom te denken krijg je allerlei positieve karaktertrekken die je helpen in je leven, zoals open staan voor andere meningen en andere visies op bepaalde zaken. Daarbij kun je kritischer naar informatie kijken.

Dit biedt ontzettend veel mogelijkheden als je een risicoanalyse uitvoert. Hierdoor kun je beter inschatten welke kansen het waard zijn om te pakken en welke kansen een te hoog risico op falen hebben.

Daarbij stel je jezelf open voor het verzamelen van ontzettend veel kennis.

Door deze voordelen biedt autonoom denken je ook grotere kansen op de arbeidsmarkt, of tijdens het ondernemen. Een functie met veel verantwoordelijkheid kun je makkelijker aan als je autonoom denkt dan als je dat niet doet.

Autonoom handelen

Bij een zelfstandige of verantwoordelijke functie hoort ook het autonoom handelen. Voordat je iets doet gebeurt er vaak veel om tot die beslissing te komen. Autonoom handelen ligt daarom altijd in het verlengde van autonoom denken.

Daarbij stimuleert het autonoom handelen ook het autonoom denken doordat je bij probleemoplossingshandelingen het kritisch denken weer versterkt.

Ook het autonoom handelen zonder dat je een probleem oplost zorgt vaak voor een verbetering van je zelfvertrouwen en andere elementen die bijdragen aan autonoom handelen.

Autonoom handelen betekent niet dat je alleen handelt, maar dat je ook mensen kunt organiseren om in het belang van je organisatie eens wat anders te proberen.

Als je vaker autonoom handelt durf je ook nieuwe dingen sneller te proberen en het risico te nemen om uit de pas te lopen. Een bekend voorbeeld van iemand die dit deed is Johan Cruijff. Deze voetballer heeft het hele voetbal veranderd en met name de kijk op de strafschop. Ook hier geldt blijkbaar dat je niet altijd alles alleen hoeft te doen.

Volgens de regels moet je de bal op de stip zetten en dit is ook een goede positie om in 1 keer de bal in de goal te scoren. De meeste voetballers proberen dit en daarom was het ook de verwachting dat op die manier een penalty nemen iets is wat zo moet.

Cruijff durfde het in 1982 aan om de penalty eens anders te nemen.

In het interview na de wedstrijd laat hij ook weten dat hij het er 1 keer over heeft gehad, dit niet eens heeft geoefend, maar dat hij het desondanks leuk vond om de penalty eens op deze manier te nemen.

De kracht van autonoom zijn

De kracht van autonoom denken en handelen is dat je dus doelen kunt bereiken die je niet bereikt door altijd in de pas te lopen en je gedachten automatisch te laten stroken met die van anderen. Door het ontwikkelen van eigen inzichten kun je kansen grijpen die je nu wellicht nog niet voor mogelijk houdt.

Wil je meer weten over het mentaal ontwikkelen van jezelf? Bekijk dan eens de boeken op deze website of de diensten van DICTA.

Neem vrijblijvend contact met me op. 

Groet,

Benno

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

autonoom denken

Bronnen:

http://search.proquest.com/openview/bc74774290ffaaf4676ce9de561bf1b4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1316368

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.12186/full

http://www.leadershipexpert.co.uk/importance-independent-thinking.html