De voorstopper vervult een belangrijke rol in het elftal: hij staat recht tegenover de spits en zijn taak is hem het scoren te beletten. De voorstopper moet proberen om de nul te houden en zich vast te bijten in deze uitgangspositie. Geen gemakkelijke opgave maar wel een uitdaging. Eén van de belangrijkste voorstoppers uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis is Jaap Stam: meedogenloos voor zijn tegenstander maar wel altijd binnen de grenzen van de codes. Daarnaast had hij een groot respect voor zijn tegenstander en kan zelf ook incasseren indien nodig. Hij had bovendien een sublieme balcontrole waardoor hij lijnen uitzetten kon.


De manager als voorstopper: hij staat recht tegenover zijn concurrenten in het bedrijvige speelveld. De spits is het bedrijf dat hetzelfde product aanbiedt en aan hem is het om die te bevechten. Als een terriër moet de voorstopper zich vastbijten in zijn eigen product om koste wat kost te beletten dat de spits hiermee aan de haal gaat. De concurrentie is vandaag de dag moordend dus moet de voorstopper in het bedrijfsleven ‘gespitst’ blijven op zijn eigen focus om zodoende de nul te houden binnen de afdelingen.

De manager moet balcontrole hebben: controle over werkprocessen en anticiperen op veranderingen en marktontwikkelingen. De voorstopper moet ook een goed contact hebben met de doelmannen van zijn bedrijf: de backoffice. Het zijn deze mannen en vrouwen waarop hij blindelings moet kunnen vertrouwen in de wetenschap dat zij de aanvallen van de spitsen kunnen pareren. Het zijn de leidinggevenden die in samenspraak met de voorstopper de nullijn moeten vasthouden.

Doelen moeten bereikt worden binnen de zestien: communicatie tussen de voorstopper en zijn doelmannen is cruciaal. Door hun afhankelijke verhouding moet er vertrouwen zijn en zijn gebaren en korte zinnen genoeg om het doel schoon te houden. Altijd gemakkelijk zal dat niet zijn, zeker niet als de spits optrekt vanuit een schier onmogelijke positie en daardoor de manager en zijn doelmannen onaangenaam verrast. Op zulke momenten moet blijken of het bastion er staat en of de aanval gestuit kan worden.

De voorstopper moet inzicht hebben om spelsituaties snel in te schatten en handelend optreden als de situatie daar naar vraagt. Hij gaat voorop in de strijd: alle hens aan dek! Onconventionele middelen zijn toegestaan mits sportief en met wederzijds respect. Deze twee peilers zijn de dragers voor de voorstopper. Hij is zich bewust van zijn interventies en charges en moet binnen de grenzen blijven om rood of geel te vermijden.

Een andere voorstopper die zich hiervan heel bewust was, was Frank Rijkaard: een sierlijke speler die weloverwogen en bewust de wedstrijd speelde. Hij was een goed observeerder: overzag het speelveld, de posities die zijn medespelers innamen en hij had een goed tactisch inzicht. Zijn tegenstanders hadden vaak het nakijken door zijn ‘slimme’ spel. Hij zette ze vaak op het verkeerde been zodat er ruimte kwam en de scoringskansen toenamen. Bovenal straalde Rijkaard rust uit: door zijn charisma bouwden zijn medespelers onvoorwaardelijk op hem, wat de homogeniteit en de rust in het team ten goede kwam.

De manager van ‘het type Rijkaard’ is heel belangrijk voor het bedrijf. Deze voorstopper zorgt ervoor dat de rust in het speelveld van ondernemen bewaakt wordt. Hij creëert ruimte voor zijn medespelers waardoor ondernemen en zaken doen een gezamenlijke verantwoordelijk wordt én blijft. Deze voorstopper weet door zijn innemendheid en charisma medewerkers aan zich te binden: dit commitment geeft hem carte blanche én het mandaat om binnen het speelveld de grenzen op te zoeken (lees: successen). Deze manager opereert met flair, durf en sensitiviteit.
Want sensitiviteit betekent de voelsprieten hebben en ruiken waar de scoringskansen liggen! Het zesde zintuig wordt ingezet om de spits (lees: het gevaar) in te dammen en te beperken door een elegante charge die wel ‘op het randje is’ maar uitermate succesvol.

De concurrentie wordt binnen de spelregels de les gelezen: uiteindelijk kan er in elke wedstrijd maar één winnaar zijn en de voorstopper in het bedrijfsleven stopt de spits die roet in het eten kan gooien! Duelleren op het scherpst van de snede!!