06 509 40 366 info@bennodiederiks.nl

Er wordt wel eens gezegd dat het eenzaam is aan de top, maar is dat wel zo? En wat kun je doen om dit te voorkomen? Succes is superleuk, maar het zou zonde zijn als je dan vereenzaamt. Gelukkig is dat helemaal niet nodig en kun je succesvol zijn met een sociaal leven.

Waar komt het idee vandaan?

Het idee dat je eenzaam bent als je de top in het bedrijfsleven hebt bereikt komt vooral doordat de pers dat schrijft. Het idee is dat als je in een hiërarchie een hogere positie behaalt, dat je dan minder contact hebt met je collega’s en dat je dan eenzaam bent[1].

Het idee is ook dat om die top te bereiken je veel tijd steekt in bijvoorbeeld het ondernemen of werken aan je carrière en je hiervoor sociale tijd met je vrienden opoffert[2].

Het is niet eenzaam aan de top

Maar dit idee hoeft helemaal niet waar te zijn. Sterker nog, het hebben van macht – iets dat vaak het geval is als je aan de top komt – heeft een negatieve correlatie met eenzaamheid. Hoe meer macht je dus hebt, hoe minder eenzaam je bent. Heb je juist een baan met weinig macht, dan kun je juist meer eenzaamheid ervaren[3].

In Australisch onderzoek naar managers kwam wel naar voren dat de sociale steun vaak minder vanuit het bedrijf kwam en juist meer vanuit de sociale omgeving, zoals van de partner. Daarbij was de kwaliteit van relaties op het werk en buiten het werk ook anders. Op het werk waren relaties (zoals vriendschappelijk) vooral afleidend en relaties buiten het werk boden juist zorg, acceptatie en troost. Stress door het werk werd ook vooral verminderd door de partner en niet door mensen op het werk[4].

Dit onderzoek kan dus wel verklaren waarom het idee is ontstaan dat het eenzaam is aan de top, maar je persoonlijke leven hoeft er juist dus niet onder te lijden en je hoeft je dus ook niet eenzaam te voelen.

Daarbij heb je in Nederland vaak niet echt een heel hiërarchische bedrijfsstructuur. Als je het nemen van beslissingen en het werk kunt delen met andere mensen, dan zorgt dit er ook voor dat je je juist niet eenzaam voelt aan de top[5].

Waarom toch eenzaam zijn

Toch bestaat het risico dat je eenzaam kunt zijn als je een toppositie hebt behaald. Dit hangt van meerdere factoren af, namelijk:

  • De sociale afstand tot andere mensen in je bedrijf
  • Gebrek aan sociale relaties
  • Vermoeidheid door het werk
  • De bedrijfscultuur

Als je een hiërarchische bedrijfscultuur hebt waarbij je als machthebber ver van het personeel afstaat helpt dit niet.

Wanneer je last hebt van eenzaamheid kan dit ook een signaal zijn van een aankomende burn-out[6]. Het is daarom belangrijk om iets te doen tegen dat soort gevoelens.

Wat te doen tegen eenzaamheid aan de top

Gelukkig kun jij als manager technieken implementeren en afspraken maken met je team om die afstand te verkleinen.

Daarnaast is er ook veel wat je kunt doen tegen vermoeidheid, zoals letten op je gezondheid en fysiek fit zijn. Ook het inspireren van mensen op je werk kan je gevoel van eenzaamheid verminderen[7].

Hulp vragen van een executive coach kan ook helpen om je minder eenzaam te voelen aan de top. Misschien vind je het lastig om je emoties op je werk te laten zien over problemen waar het bedrijf mee kampt, terwijl dit je kan helpen om die eenzaamheid te verminderen en om oplossingen te vinden. Een coach kan je dan helpen om op een manier die bijdraagt aan de oplossing je emoties alsnog te uiten, zodat je die eenzaamheid minder ervaart en zodat je stappen kunt zetten die als leidinggevende nodig (kunnen) zijn[8].

Op deze manier heb je iemand in je zakelijke omgeving die je steun biedt en om mee te sparren en ben je niet afhankelijk van mensen in je persoonlijke leven om jouw eenzaamheid te verminderen.

Dan zijn er ook nog meer kleine dingetjes die je kunt doen tegen eenzaamheid aan de top. Wat je bijvoorbeeld kunt doen is meer interactie met je personeel aangaan[9]. Elke maandag een soort begin van de week meeting kan handig zijn of misschien juist op woensdag, zodat je niet direct maandag voor het personeel “de manager” bent en iedereen ook meer kan vertellen over wat ze al gedaan hebben.

Of je kunt koffie halen en delen met mensen op de werkvloer als je even tijd hebt voor een meer informeel praatje.

Een andere manier om die eenzaamheid te verminderen is door te gaan netwerken met andere topmensen. Dit kan binnen je bedrijf zijn of juist buiten je bedrijf met bijvoorbeeld een mastermind groep.

Hoe zie je jezelf?

Hoe je jezelf ziet heeft ook invloed op het gevoel van eenzaamheid. Mensen die zichzelf bijvoorbeeld zien als ondernemer hebben minder last van eenzaamheid dan mensen die zichzelf niet zien als ondernemer. Dit is dan het beeld dat je hebt, terwijl je niet per se een ondernemer bent, maar een managementpositie hebt (bron 6).

Iets wat vaak gebeurt is dat je identiteit niet mee verandert met je loopbaan. Je kunt jezelf zien als de eeuwige student, maar als je op een gegeven moment een topmanager bent klopt dat beeld niet meer.

Het evalueren van je zelfbeeld en het bijstellen van wat dit voor je betekent kan heel veel doen om het idee te veranderen en daarmee ook emoties die je hebt door je werk.

Dit is ook iets waar een executive coach je mee kan helpen.

Eenzaamheid aan de top

Eenzaamheid aan de top is niet iets dat per se gebeurt. Over het algemeen kun je nog een prima sociaal leven hebben, misschien zelfs beter dan mensen die een lagere positie binnen je bedrijf hebben.

Maar als je toch last hebt van deze gevoelens, dan is het belangrijk om hier iets aan te doen, omdat dit tot een burn-out kan leiden.

Je kunt vaker met mensen op het werk omgaan. Netwerken met andere topmensen en een executive coach kan je ook helpen om op het werk minder last te hebben van eenzaamheid.

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact met me op.

Pin ook deze handige canvas als geheugensteuntje:

eenzaam aan de top

Groet,

Benno.

[1] https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315873367-12/lonely-top-empirical-study-managers-nonmanagers-loneliness-organizations-sarah-wright

[2] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1460-2466.1990.tb02247.x

[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0749597815000709

[4] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/026783701110.1080/02678370110066599?journalCode=twst20

[5] https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/105268460701700303

[6] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213058615300097

[7] https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1548051818774548

[8] https://www.proquest.com/openview/b385aa72964f412ff8bb1fbce9e4a96f/1?pq-origsite=gscholar&cbl=41493

[9] https://www.proquest.com/openview/13006881a400d1784d950ba26dab196a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=32264