Falen en leiderschap

‘Fouten maken’ hoort bij het dagelijkse leven van een professional – van ieder mens – maar ‘falen’ is iets dat dichter op je huid kruipt. Je had een ontwikkeling moeten zien aankomen, je hebt een inschattingsfout gemaakt, je hebt wellicht ook verzaakt in taken of verantwoordelijkheden… Hoewel het dubbeltje ook een andere kant op had kunnen rollen, trek je de verantwoordelijkheid voor de uitkomst toch naar je toe. De oorzaken, of de gevolgen, had je beter onder controle moeten hebben. Zo bezien heeft falen veel te maken met (verlies van) controle, met leiderschap en sturing.

Falen en ‘herpakken’: de vicieuze cirkel

Als je voor je gevoel gefaald hebt, is het zaak om jezelf zo goed mogelijk te herpakken. Daarmee bedoel ik: nieuwe focus en energie vinden, nieuwe richting en doelen zien en nastreven. Het hoeft niet zo te zijn dat je het stof van je mouwen blaast en gewoon terugkeert naar de oude situatie (als dat al zou kunnen).

Als je jezelf niet herpakt, verlies je steeds meer het geloof in je eigen, unieke talenten. En als je niet meer in jezelf gelooft, straal je dat ook uit naar je omgeving. Die omgeving krijgt dan jouw talent niet te zien en doordat zie niet herkend worden, ga je er zelf ook steeds minder in geloven. Dan is de vicieuze cirkel compleet. Maar ‘herpakken’ is makkelijker gezegd dan gedaan; hoe doe je dat?

Falen en ‘herpakken’: assessment

Als je voor je gevoel gefaald hebt, is een eerste stap het assessment van je huidige situatie. Wat is er gebeurd, wat was mijn rol daarin, waar sta ik nu?

Beantwoord deze vragen met betrekking tot inzicht in de tegenslag

  1. Waren er voorafgaand aan de tegenslag signalen die je hadden kunnen helpen? Wat heb jij met die signalen gedaan?
  2. Wat is er precies gebeurd tijdens de tegenslag? Ben je in staat om dit feitelijk en zonder emotie te omschrijven? Waarom wel of niet?
  3. Wat heb je gedaan of juist nagelaten voor, tijdens en na de tegenslag? Wat had je anders kunnen doen? Had dat iets veranderd?
  4. Zijn er eerder in je leven tegenslagen geweest? In welke opzichten lijken deze tegenslag daarop? In welke opzichten is hij anders?

Beantwoord deze vragen met betrekking tot inzicht in anderen

  1. Wat was de rol van anderen in de tegenslag? Ben je in staat om die rol feitelijk en zonder oordeel waar te nemen? Waarom wel of waarom niet?
  2. Heb jij voor, tijdens of na de tegenslag hulp van anderen ingeroepen? Heb je van de juiste mensen hulp ingeroepen? Van wie had je hulp kunnen inroepen, maar heb je dat niet gedaan? Waarom niet?

Falen en ‘herpakken’: stappen vooruit

Als je voor je gevoel gefaald hebt, kunt vervolgens de volgende stappen zetten:

Ga na wat je identiteit is, los van je werk. Wil je wel terug naar de oude (of een vergelijkbare) situatie? Als je bijvoorbeeld een burn-out kreeg omdat je werk eigenlijk helemaal niet bij je past, zal terugkeer naar je oude functie een slecht idee zijn. Ga daarom na wat jouw identiteit is, wat je waarden zijn, los van je werk.

Stel jezelf de waaromvraag
Waarom deed je wat je deed? Wat waren de kernwaarden van je werk of je situatie vóór het falen? Was het omdat je het werk leuk vond? Of had het meer met geld en allure of macht te maken? Deze vragen zijn belangrijk, omdat een intrinsieke motivatie herpakken je vaak verder brengt dan terug te grijpen op extrinsieke motivaties.

Wil jij jezelf herpakken? Neem contact met me op voor een gratis inzicht sessie.