06 509 40 366 info@bennodiederiks.nl

Jezelf zijn zou niet zo moeilijk moeten zijn als het vaak is. Je masker afzetten kan ontzettend eng zijn om te doen en misschien zet je juist steeds vaker een masker op waar je vroeger nog duidelijk jezelf was. Jezelf zijn is iets dat je altijd hebt gekund en in sommige situaties nog steeds kunt, maar soms raak je jouw eigen authenticiteit kwijt. In dit blog lees je wat je kunt doen om jouw eigen authenticiteit terug te vinden om weer jezelf te zijn.

Jezelf terugvinden

Jezelf terugvinden is iets wat nodig is als je dagelijks bezig bent met zaken waar je je eigenlijk niet in interesseert. Je bent dan eigenlijk niet meer bezig met je zelfontplooiing en staat niet meer achter wat je doet.

Vaak is dan de enige motivator om nog te doen wat je doet dat het geld op je rekening zet en brood op de plank legt.

Het kost je dan ook vaak veel energie om je toe te zetten tot het behalen van de gestelde doelen, bijvoorbeeld de doelen van het bedrijf.

Dan is het belangrijk om jezelf terug te vinden. Om te zien welke diepere laag van jezelf er ooit voor heeft gezorgd dat je doet wat je nu doet of dat je deed wat je toen nog wel vol passie kon doen. Om weer op te spreken om je mening te delen als de situatie erom vraagt in plaats van om stil te zijn en anderen de beslissingen te laten nemen.

Jezelf terugvinden betekent dat je op zoek gaat naar je eigenschappen die jouw authentiek maken. Je interesses, je expertise, je karaktertrekken en andere zaken die belangrijk zijn voor jouw zelfvertrouwen.

Wat maakt je authentiek?

Dan komt uiteraard de vraag wat je authentiek maakt. Wat maakt jou jou en niet iemand anders? Voor je omgeving maakt je gedrag je authentiek. Het geloof dat mensen hebben dat je gedrag voortkomt uit je eigen overtuigingen en het nastreven van je eigen idealen is iets wat helpt voor een authentieke uitstraling.

Authenticiteit bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen, namelijk:

  1. Je ware zelf
  2. Je bemerkte zelf (hoe je omgeving je ziet)
  3. Je uitgedragen zelf (wat je aan je omgeving laat zien)

Je ware zelf is iemand die je waarschijnlijk heel goed kent, maar je kunt gefrustreerd raken als je omgeving jouw ware zelf niet goed inschat. Dan is het ook van belang om te kijken naar hoe je jezelf uitdraagt. Dit is iets wat in de loop der tijd op de hobbel kan zijn geraakt waardoor je jezelf bent kwijtgeraakt en je eigenlijk in constante strijd staat tussen je ware zelf en in hoeverre je deze wilt uitdragen naar je omgeving.

Als je gedurende een langere periode stabiel/ hetzelfde reageert op bepaalde situaties gaan mensen denken “Dat is nu echt X in dit soort situaties is hij altijd kalm en bereid om beslissingen te nemen.”

Wanneer je deze consistentie niet meer kan vasthouden kan je het gevoel bekruipen dat je jezelf niet meer kent en je niet meer authentiek kunt zijn.

Jezelf accepteren

Uit Australisch onderzoek blijkt dat het accepteren van je authenticiteit belangrijk is voor je welzijn. Jezelf accepteren is daarom ook een groot deel van jezelf terugvinden. Wat je doet is meer in lijn met je overtuigingen over de wereld en je eigen doelen waardoor dit veel minder energie kost, en zelfs energie kan opleveren.

In het onderzoek werden introverte mensen onderzocht in maatschappijen die extraversie meer op prijs stellen, zoals vaak het geval in de Westerse wereld. Juist als ze niet accepteerden hoe introvert ze waren werd hun gevoel van welzijn vermindert. Door zichzelf te accepteren en dan dus het introverte gedrag te laten zien werd hun welzijn juist verbeterd.

Opdracht:

Ga na welke eigenschappen jij consistent laat zien of wilt laten zien. Hoe tevreden of ontevreden ben je met het wel of niet uitdragen van die eigenschappen? Als je iets juist wel meer wilt laten zien, doe dit dan bij de eerste mogelijkheid die je hebt.

Wil je bijvoorbeeld vaker je mening vertellen tijdens een vergadering of gewoon in dagelijks gesprekken. Doe dit dan eens.

Voor jezelf opkomen

Je eigen authenticiteit accepteren en jezelf terugvinden is van belang om voor jezelf op te komen. Daarbij helpt jezelf terugvinden en authenticiteit je zelfvertrouwen waardoor je beter voor jezelf kunt opkomen en je jouw ware zelf beter aan je omgeving kunt laten zien.

Door jezelf te zijn word je autonomer en dit alleen al helpt om je eigen authentieke zelf uit te stralen zodat je omgeving ook weer rekening houdt met jouw wensen en doelen. Dit helpt om onvermoede talenten zichtbaar te maken en hiermee nieuwe kansen te creëren en te ontginnen.

Ook de Uruguayaanse journalist Edyardo Gaelano accepteerde uiteindelijk dat hij van voetbal hield en heeft er vervolgens een boek over geschreven. Door zijn liefde voor voetbal te accepteren ontstond er een kans voor hem om er iets mee te doen. Nu wordt het boek wat hij heeft geschreven in 1995 gezien als een belangrijk historisch document voor het voetbal in Uruguay.

“Years have gone by and I’ve finally learned to accept myself for who I am: a beggar for good soccer. I go about the world, hand outstretched, and in the stadiums I plead: ‘A pretty move, for the love of God.’” – Eduardo Gaelano

Maak je comeback door jezelf te accepteren

Door jezelf terug te vinden en te accepteren wie je bent kun je veel meer stappen zetten om je comeback te maken. Het voelt minder geforceerd en het kost daardoor ook minder energie waardoor je meer kunt bereiken.

In het boek Maak je comeback wordt de methode besproken die je niet alleen helpt om jezelf terug te vinden, het boek helpt je ook door alle andere fases van het maken van je comeback.

Benno Diederiks

Comeback Coach |Talentontwikkelaar | spreker en auteur |Topposities (2016) | Eind dit jaar verschijnt mijn nieuwe boek ‘Maak je Comeback, jezelf opnieuw uitvinden’ in samenwerking met Hans van Breukelen.

Bronnen:

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351956666/chapters/10.4324%2F9781315261973-13

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mar.20771