06 509 40 366 info@bennodiederiks.nl

Bij het oplossen van problemen en het aangaan van veranderingen, of dit nu op persoonlijk of op het organisatie vlak is komen tegenstellingen vaak naar voren en kunnen tegenstellingen zelfs de oplossing bieden.

Polariteiten bij verandering in organisaties

Soms is het nodig om je bedrijf te veranderen om verder te komen. Veranderprocessen hebben echter vaak een soort tegenstelling in de manier waarop mensen erop reageren. Namelijk angst en hoop.

Angst

In eerste instantie kan de angstreactie er zijn omdat mensen bang zijn dat de verandering in één keer wordt doorgevoerd en men in één keer alles anders moet aanpakken dan ze gewend zijn.

Daarbij kunnen mensen het gevoel hebben dat de persoon die de verandering op gang brengt alles wat in het verleden, of in de oude situatie, is gedaan fout is geweest. Hierdoor kunnen mensen zich ook gekrenkt voelen in hun eigenwaarde omdat zij wellicht zelf met ideeën zijn gekomen om het oude systeem destijds te verbeteren.

Daarbij kunnen mensen het idee hebben dat werkelijk alles uit het oude systeem gedropt wordt en niet terugkomt in de situatie na de verandering.

Hoop

De hoop van veranderingen is dat de nieuwe situatie ook echt beter is dan de oude situatie. Mensen hoeven dan wellicht minder over te werken, de systemen leiden wellicht minder af. Het kan ook écht beter worden.

Helaas maakt onbekend vaak onbemind.

Bij veranderingen is het verstandig om in gedachten te houden dat mensen met deze twee tegenstellingen zitten voor het communiceren van de verandering.

Inspelen op de emotie

Deze twee tegengestelde emoties is iets waarop je kunt inspelen tijdens het verandermanagement. Het respecteren van de emoties en de bedrijfscultuur tijdens het veranderproces is van belang. Toch moet je hierbij ook niet de nieuwe doelen en strategieën uit het oog verliezen voor het beste resultaat.

De gulden middenweg

Polariteiten zijn te gebruiken ook bij het oplossen van bedrijfsproblemen. Je kijkt naar de situatie nu en naar wat dan het totale tegenovergestelde van de huidige situatie zou zijn. Je kijkt naar de goede kanten van het huidige systeem en de goede kanten van het nieuwe systeem.

Door deze twee te combineren vind je een gulden middenweg die van belang is om meer acceptatie te krijgen voor de veranderingen op de werkvloer.

De vraag is dus niet of het ene uiteinde of het andere uiteinde, maar hoe je die uiteinden bij elkaar brengt.

Tegenstellingen gebruiken bij problemen op persoonlijk vlak

Ook bij problemen op persoonlijke vlak, zoals het missen van uitdaging op je werk, het gevoel dat er iets niet klopt en te veel stress zijn tegenstellingen te gebruiken om een oplossing te vinden. Vooral in conflicten met andere mensen kun je terechtkomen in een discussie die gebaseerd is op de tegenovergestelde perspectieven die de ander heeft.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een prijs overlegt. De een geeft, de ander krijgt. Hoe zorg je ervoor dat je genoeg geeft of krijgt en juist niet te veel of te weinig?

De tegenstelling zoeken voor het oplossen van een probleem

Ook bij het oplossen van problemen op persoonlijk en zakelijk vlak kun je dus gebruikmaken van polariteiten. Deze tegenstellingen en de gevolgen van die tegenstellingen zijn met een eenvoudige brainstorm oefening in kaart te brengen. Deze oefening kun je uitvoeren voor je eigen problemen en ook voor problemen binnen een organisatie. Door deze oefening kun je de juiste koers voor je bedrijf vinden.

Oefening: De gevolgen van tegenstellingen

Als je bijvoorbeeld op het persoonlijk vlak een knagend gevoel hebt dat er iets niet klopt, terwijl je eigenlijk een fijn kabbelend beekje als leven hebt stel jezelf dan de volgende vragen (de antwoorden zijn slechts voorbeelden):

  • Wat zijn de negatieve gevolgen van doorgaan zoals het nu gaat?

In het geval van een stabiele baan, maar toch dat knagende gevoel dat er wat moet veranderen is het negatieve gevolg dat je jezelf niet verder ontwikkelt. Hierdoor is de kans groot dat je minder creatief wordt. Je raakt wellicht verveeld en het échte contact met collega’s kun je verliezen doordat je ervan uitgaat dat je alles van iedereen weet.

  • Stel jezelf vervolgens de vraag wat de gevolgen zijn van jezelf ontwikkelen?

Door jezelf juist te ontwikkelen, bijvoorbeeld via het volgen van een cursus, ben je geschikter voor je werk. Je creativiteit neemt toe en je kunt het nieuwe geleerde aan collega’s voorleggen waardoor zij zich ook meer openstellen om hun ideeën te delen.

Toch moet je niet denken dat het nu ophoudt. De huidige situatie heeft namelijk ook positieve kanten.

  • Wat zijn de positieve kanten van de huidige situatie?

De positieve kant is dat je weet waar je aan toe bent wat betreft financiën en werk. Hierdoor is de kans op het maken van fouten klein, ook door eerdere ervaring. Daarbij kun je jouw werk beter inplannen.

Als je nu gaat veranderen is het natuurlijk niet de bedoeling dat je tegen een muur aanloopt. Daarom is de laatste vraag ook van belang.

  • Wat zijn de nadelen van het veranderen van de huidige situatie?

Je kunt te snel willen veranderen wat veel stress oplevert. De kans op het maken van fouten kan toenemen en het geeft extra tijdsdruk.

Als laatste moet je deze antwoorden tegen elkaar afwegen om te zien in hoeverre het voor jezelf verantwoord is om iets te veranderen. Als je toch een grote verandering wilt, hoe zorg je er dan voor dat je niet te snel gaat en is het opstellen van tussendoelen dan een goed idee?

Vooral het meetbaar maken van de verandering kan je helpen, zodat je ook weet wanneer je kunt stoppen met veranderen.

Tegenstellingen in het voetbal

Ook als je kijkt naar hoe voetbalstrategieën zijn veranderd zie je dat de opstellingen van de teams niet altijd hetzelfde zijn geweest en ook niet altijd in 1 keer sterk zijn veranderd.

Het leukste is dat de huidige teams met de beste tactieken geen echte tactiek lijken te hebben, zoals in het begin van voetbal en waarschijnlijk zelfs gebruikmaken van alle voorgenoemde tactieken als de situatie daarom vraagt.

Dus ook in het voetbal geldt dat de beste verandering gebaseerd is op tactieken samenbrengen in plaats van gaan voor één strategie.

https://www.youtube.com/watch?v=RVZxWjKXAyk

Wil je meer weten over hoe tegenstellingen en de gulden middenweg bijdragen aan een oplossing? Neem dan contact met me op.

Groet,

Benno