Als executive is het handig om een persoonlijke visie te hebben, maar wat is het eigenlijk en waarom is dit handig? Daar ga ik in dit blog dieper op in. In eerste instantie is het goed om te weten dat het hebben van een persoonlijke visie op je werk je helpt om je motivatie voor je werk te verbeteren[1].

Wat is een visie?

Een visie kun je zien als een soort ideaalbeeld dat jij (in het geval van een persoonlijke visie) voor ogen hebt voor bijvoorbeeld je bedrijf of hoe je ideale leven eruitziet.

Dit maakt voor jezelf duidelijk waar je naartoe wilt werken en dat kan je helpen om bepaalde doelen te stellen. Bij studenten is bijvoorbeeld onderzocht wat dit doet met de doelen die je stelt. Hoe uitdagender en levendiger de visie was, hoe moeilijker ook de doelen waren die de studenten voor zichzelf stelden. Was het vooral een levendige visie? Dan hadden studenten meer betrokkenheid naar hun semesterdoelen (bon 1).

Persoonlijke visie

Een persoonlijke visie kun je baseren op hoe je ideale zelf eruitziet. Dus dan heb je niet een visie van een ideaal bedrijf, maar hoe jij er idealiter uitziet, voelt, doet en leeft. In een persoonlijke visie ga je in op het ideaalbeeld met betrekking tot wat je kunt en hoopt, je optimisme en je kernidentiteit. Je gaat dus niet in op waar je verwacht waar het naartoe gaat als je doorgaat zoals het nu is. Stel je voor dat je verwacht dat dat iets slechts is?

In plaats daarvan bepaal je de visie op basis van wat je hoopt dat mogelijk is en dus met een optimistische inslag[2].

Eigen visie: voordelen

Je eigen visie hebben helpt je dus met je motivatie voor hetgeen waar je een visie op hebt.

Het hebben van een eigen visie helpt je ook om doelen te kunnen stellen, met zelfs subdoelen. Dit helpt je om duidelijkheid te hebben voor de tussenstappen die gezet moeten worden om de visie te bereiken (bron 1).

Bij onderzoek naar vrouwen in een ingenieursomgeving bleek dat het hebben van een persoonlijke visie waarbij ook hun beroep werd meegenomen hielp om in die wereld te blijven werken en om manieren te vinden om geen last te hebben van het vrouw-zijn. Ze konden hun bias, barrières en discriminatie overwinnen (bron 2).

Persoonlijke visie op leiderschap

Het opnemen van je werk in je persoonlijke visie is dus belangrijk om niet op latere leeftijd een carrièreswitch te moeten maken of eerder door te hebben dat je die switch eigenlijk wilt maken.

Als je eigenlijk een leiderschapspositie ambieert, of die wilt houden, is een persoonlijke visie op leiderschap ook belangrijk om te hebben. In die visie kun je ook opnemen hoe jij jezelf ziet als ideale leider.

Wanneer je die persoonlijke visie vergelijkt met je huidige zelf kan dit ervoor zorgen dat het verschil duidelijk wordt en dat kan je motiveren om bepaalde stappen te zetten, maar ook als het wel in overeenstemming met elkaar is werkt het motiverend, want dit is iets wat je dan wilt vasthouden (bron 2).

Daarom is het belangrijk om een persoonlijke visie op leiderschap te hebben, ongeacht of je al zo’n functie hebt of niet, omdat dit je helpt het te bereiken of vast te houden.

Persoonlijke visie voorbeeld

Een voorbeeld van een persoonlijke visie voor je werk als leidinggevende kan zijn:

“Mijn persoonlijke visie is om een leven te hebben dat van betekenis is voor mezelf en anderen. Ik ben er als leidinggevende voor om processen vloeiend te laten verlopen en zal hiervoor kennis opdoen en communiceren met alle partijen die betrokken zijn. Ik sta open voor reflectie en ben flexibel in mijn tijden, maar ik let ook goed op mezelf en mijn eigen gezondheid. Ik ben een voorbeeld voor mensen in mijn organisatie.”

Om je te helpen met het bedenken van een persoonlijke visie kun je jezelf de vraag stellen hoe jij je leven voor je ziet over vijf of tien jaar. Dat geeft je vaak voldoende ruimte om je te kunnen voorstellen wat mogelijk is met de juiste inzet en om op een optimistische en hoopvolle manier naar de toekomst te kijken, ongeacht wat de omstandigheden van je leven nu zijn.

Wat doe je met die persoonlijke visie?

Als je een persoonlijke visie hebt opgesteld geeft dit je ingangspunten voor je zelfontwikkeling. Je kunt je persoonlijke visie bijvoorbeeld printen en dan met een arceerstift belangrijke woorden die actie impliceren aanstippen, zoals in het voorbeeld de woorden:

  1. Processen vloeiend laten verlopen.
  2. Kennis opdoen.
  3. Communiceren.
  4. Openstaan voor reflectie.
  5. Flexibel in tijden.
  6. Goed op mezelf letten.
  7. Voorbeeldfunctie.

Processen vloeiend laten verlopen is bijvoorbeeld iets waarvoor je kennis moet hebben van het proces dat vloeiend moet verlopen, zoals de manier waarop klanten behandeld worden na een aankoop, of voor een aankoop, of de manier waarop er met patiënten wordt omgegaan.

Kennis opdoen betekent bijvoorbeeld dat je wilt praten met mensen die meer kennis hebben of bepaalde cursussen wilt volgen.

Communiceren betekent dat je moet weten hoe je communiceert. Ben je goed in gesprekken voeren? Wil je juist alles via de e-mail doen?

Openstaan voor reflectie betekent om kunnen gaan met kritiek en op welke manier wil jij die reflectie dan ontvangen?

Flexibel zijn in tijden voelt voor veel mensen als “altijd overwerken”, maar dat is zeker niet wat bedoeld wordt. Bedoeld wordt dat je misschien eenvoudig kunt schakelen in je agenda.

En goed op jezelf letten is van belang voor duurzame inzetbaarheid. Je wilt ook niet door die flexibele tijden altijd overwerken en doodvermoeid zijn. Op jezelf letten betekent ook grenzen aangeven en rust nemen wanneer dit nodig is.

Al deze acties kunnen je helpen een voorbeeld te zijn voor de mensen om je heen. En dan kun je ook nog op andere manieren nadenken over hoe je die voorbeeldfunctie wilt vervullen.

Je merkt al vrij snel dat een korte persoonlijke visie voor een meer uitgebreide visie kan zorgen en voor duidelijke stappen om te zetten voor jouw leiderschapsrol.

Daarnaast kun je ook merken dat je persoonlijke visie lastig te bepalen is of dat je een ongemakkelijk gevoel krijgt bij die visie en de staat van je leven nu. Dan kun je ook hulp inschakelen.

Wil je meer weten over wat een persoonlijke visie voor je kan doen? Neem vrijblijvend contact met me op.

Groet,

Benno.

Pin ook deze infographic en bewaar hem als geheugensteuntje:

persoonlijke visie

 

 

Bronnen:

[1] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00223980903472235

[2] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2014.01400/full