Op welk niveau je ook in een bedrijf werkt, samenwerken in een team blijft belangrijk. Als je het eindelijk geschopt hebt tot de directie is het nog steeds belangrijk dat je goed kunt samenwerken met de andere directieleden.

Samenwerken in een team

Samenwerken in een team is belangrijk op alle niveaus in je leven. Je familie is een team en op je werk heb je ook een team. Wat zorgt er nu voor dat het makkelijker voor je is om in een team samen te werken.

In een onderzoek waarbij studenten moesten samenwerken in een business-simulatie bleek dat de volgende persoonlijke factoren van belang zijn:

 • Je moet jezelf zien als teamplayer.
 • Emotionele stabiliteit helpt om de teamtaken goed te volbrengen.
 • Verdraaglijkheid (agreeableness) helpt om cohesie in het team te krijgen.

Je hoeft niet extravert te zijn of zelfs ontzettend zorgvuldig om goed te kunnen samenwerken in een team[1]. Dat is in ieder geval al goed nieuws voor de introverte mensen die dit lezen 😉.

Vooral het laatste punt is interessant, want het is dus handig als je af en toe toegeeft aan een ander teamlid. Zo wordt wel eens gezegd dat als kinderen een wedstrijdje spelen en een kind niet één op de drie keer wint, dat deze niet meer wil spelen. Dus laat je teamleden af en toe winnen, zodat ze zich goed voelen en verder willen gaan, maar laat ze ook niet altijd winnen.

Een executive team

Al sinds de jaren tachtig zijn hebben bedrijven steeds vaker een directie met meerdere personen in plaats van één baas en een “vicepresident”. Er zijn hierdoor ook al veel onderzoeken gedaan naar wat een executive team nu succesvol maakt.

Er zijn drie factoren die hebben bijgedragen aan het ontstaan van executive teams, namelijk:

 • Het kunnen reageren op complexe veranderingen buiten het bedrijf.
 • Het managen van diverse onafhankelijke eenheden in een bedrijf.
 • Het vormgeven aan uitvoerende opvolging[2].

In een executive team zie je jezelf ook als een soort zelfstandige eenheid, maar je hebt wel door dat je afhankelijk bent van de andere teamleden en dat je samen verantwoordelijk bent voor bepaalde uitkomsten. Beloningen en afstraffingen worden door elkaar beïnvloed[3].

Het doel van een executive team is vaak om synergie te bereiken. Dit betekent dat de uitkomst groter is dan de som van alle activiteiten[4]. Een soort onlogische toegevoegde waarde die gecreëerd wordt.

Waar is een executive team anders dan een “normaal” team?

Waar een normaal team zich kan focussen op een bepaalde taak en verder weinig invloed van buitenaf heeft, behalve van orders van het executive team, is het juist de rol van het executive team om iets te doen met allerlei invloeden van buitenaf, zoals:

 • Cliënten
 • Competitie
 • Financiële markten
 • De raad van bestuur
 • Aandeelhouders

Daarbij speelt politiek vaak een grotere rol in executive teams, omdat dit vaak de meest leidinggevende rollen zijn en ze het gedrag van mensen moeten beïnvloeden.

Je staat ook bloot aan veel meer aandacht dan andere teams. Conflicten en problemen worden vaak beter bekeken door bijvoorbeeld personeel en omstanders dan als je ergens in het middel management aan het managen bent.

Verbinding en autonomie aan de top

Aan de top kun je dus heel autonoom zijn, maar toch ben je samen bezig met bedrijfsresultaten. Dan is het belangrijk om een goede verbinding te hebben met andere teamleden. Het is dan handig als je dezelfde waarden hebt[5].

Dit betekent niet dat je overal hetzelfde over moet denken, dit betekent bijvoorbeeld eerder dat je het belangrijk vindt om open te staan voor andere ideeën en discussie. Het is belangrijk dat je goede communicatievaardigheden hebt, kunt onderhandelen en compromissen kunt sluiten[6].

Een probleem wat executive teams soms kunnen hebben is dat het geen team is. Er wordt niet samengewerkt, maar alleen informatie gedeeld. Of er lijkt een team te zijn, maar buiten de vergaderingen om wordt er van alles gedaan dat het team juist ondermijnt.

Of er wordt juist wel goed samengewerkt, maar aan de verkeerde zaken. Een extern probleem wordt bijvoorbeeld genegeerd, terwijl interne zaken worden opgelost.

Dan kan er ook nog een heel goed groepsgevoel zijn en een hele sterke cohesie, maar het probleem kan dan zijn dat je allemaal jaknikkers om je heen hebt, waardoor je niet de juiste informatie hebt om goede beslissingen te nemen. Niemand wil een conflict beginnen. Is iedereen echter te autonoom en te veel bezig met het bewaken van grenzen, dan kom je ook nergens. Het is belangrijk een goede balans te vinden tussen cohesie en discussie.

Vooral wanneer de CEO bijna met pensioen gaat of gaat stoppen kan er ook een soort wedstrijd in het team ontstaan wie de volgende CEO wordt en dat helpt vaak ook niet[7].

Je omringende krachtenveld

Wat vooral belangrijk is om je te realiseren als je in een executive team moet samenwerken is dat je teamleden je omringende krachtenveld zijn.

Je zit in een leiderschapspositie en die positie is niet top-down. Er is juist een bepaalde dynamiek tussen jou en je omgeving of zelfs de context waarin je werkt[8]. Je kunt juist al die andere leiders in het team gebruiken om jouw doelen te behalen.

Ga daarom na hoe andere teamleden kunnen bijdragen aan jouw taken. Wat heb je van ze nodig? Hoe dragen ze bij aan jouw daadkracht en vakmanschap? Hoe vergroten ze jouw veld van mogelijkheden?

Dit zorgt ervoor dat je makkelijker het gesprek met je mede teamleden aan kunt gaan en zelfs eenvoudiger een discussie start wanneer dit nodig is om het bedrijf naar een groter iets te brengen.

Executive coaching

Zoals te zien is, is samenwerken in een team niet overal hetzelfde. Als je in een executive team bent gekomen en je merkt dat je moeite hebt met het aangeven van je grenzen, het delen van je visie of de omgang met de politieke kant van deze functie kan het handig zijn om hier een coach voor te hebben.

Een executive coach kan je helpen om jouw onbewuste mogelijkheden naar voren te halen en belemmeringen om te doen wat je moet doen weg te nemen.

Daarbij kan een executive coach je ook helpen om in jouw team te navigeren om samenwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wil je meer weten over hoe een executive coach samenwerken in een topteam kan verbeteren?

Neem vrijblijvend contact met me op.

Groet,

Benno

Bronnen:

[1] https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15277143&asa=Y&AN=31704897&h=9uPiS%2bAIXyR5fXVCJJTwKZhF0xsjYHEasuC6vscRFPZ3u4nNtIk5iY5q4dWcX05PBm%2bjGK2IwD%2bhcC%2fTQgGv0w%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15277143%26asa%3dY%26AN%3d31704897

[2] https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/2254/SWP-3029-20741472.pdf (pag. 2)

[3] https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/2254/SWP-3029-20741472.pdf (pag. 3)

[4] https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/2254/SWP-3029-20741472.pdf (pag. 5)

[5] https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/2254/SWP-3029-20741472.pdf (pag. 16)

[6] https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/2254/SWP-3029-20741472.pdf (pag. 21)

[7] https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/2254/SWP-3029-20741472.pdf (pag. 27)

[8] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1360312980010302