Luiheid is verslavend. Voordat je het weet lig je elke dag lekker op de bank te niksen en Netflix te kijken. Nu moet iedereen natuurlijk voor zichzelf bepalen of dat iets is wat je wil doen, want uiteindelijk gaat dat wel consequenties hebben.

Ben jij door de lockdowns en alles ook een beetje lui geworden en is het tijd om toch echt weer in beweging te komen? In dit blog krijg je tips tegen luiheid zodat jij die roes van ledigheid kunt overwinnen.

Luiheid gaat over de moeite die je wilt doen om bepaalde doelen te halen. Als dit weinig moeite is kan je jezelf omschrijven als lui[1].

Andere mensen omschrijven lui als iemand taken op zich neemt die veel makkelijker zijn dan wat die persoon in zijn mars heeft[2]. Iemand die bijvoorbeeld bij de McDonalds gaat werken na een HBO studie kan door sommige mensen omschreven worden als lui. Wanneer iemand niet doet zoals verwacht wordt dat vaak toegewezen aan luiheid.

Of jij jezelf lui vindt hangt af van je eigen overtuigingen over wat jij vindt dat je moet bereiken in je leven en hoeveel moeite je daarvoor moet doen[3]. Ook de vraag of je genoeg doet is belangrijk. Want je kunt al veel doen, maar als je zelf vindt dat het alsnog te weinig is kan dit ervoor zorgen dat je jezelf lui vindt.

Wat wel interessant is, is dat uitstelgedrag of luiheid niet altijd iets slechts betekent. Zo is er een negatieve correlatie bij studenten. Hoe meer uitstelgedrag, hoe beter de cijfers[4]. Nou zou ik dit niet gebruiken als manier om je cijfers op te krikken, maar het is wel interessant dat dit naar voren is gekomen.

Hoe ontstaat luiheid?

Luiheid is dus het niet echt willen doen van moeite om een bepaald doel te halen. Hoe kan dat nu opeens ontstaan? Zoals op het werk?

Onderzoek laat zien dat werken in teams luiheid in de hand kan werken vergeleken met werken in je eentje[5]. Dit komt omdat luiheid besmettelijk is. Als 1 teamlid lui is en de rest daar last van heeft kan de frustratie en het gevoel dat het nu toch niet meer goedkomt ervoor zorgen dat andere teamleden ook lui worden[6].

Dit kan komen doordat je jouw taken opeens als niet nuttig ervaart of het idee hebt dat je je tijd ermee verspilt.

Dit kan zelfs gebeuren terwijl je weet dat volgens je werkgever het werk wel belangrijk is. Uitstelgedrag kan dan ontstaan.

Daarnaast kan angst voor verantwoordelijkheid zorgen voor luiheid. Als je bijvoorbeeld moet gaan uitleggen waarom je hebt gedaan wat je hebt gedaan, dan doe je die taak liever niet zodat je niets hoeft uit te leggen.

Zoals gezegd is luiheid tevens vaak een oordeel dat andere mensen op je plakken. Als je lekker lui leeft, dan gaan mensen ook niet verwachten dat je opeens productief wordt. Dus luieren is de manier om teleurstellingen in de toekomst te voorkomen.

Een andere teleurstelling, maar dan voor jezelf, is dat je iets kwijtraakt. Als je bijvoorbeeld een leuke baan hebt gevonden kan je die baan ook weer kwijtraken. Dan kan het soms prettiger voelen om geen baan te hebben.

En soms ben je niet lui, maar ben je gewoon depressief. Je hebt dan geen hoop meer op een betere toekomst, dus waarom zou je de moeite doen?

Heb je op dit moment een afhankelijk leven? Een partner die veel voor je doet of iets dergelijks? Dan kan dit ook luiheid in de hand werken, omdat dit je zelfvertrouwen kan beschadigen. Je kunt dan veel last krijgen van angst als iemand je vraagt om iets te doen[7].

Wat te doen tegen luiheid?

Nu je weet dat het gevoel van nutteloosheid, angsten, afhankelijkheid en depressie ervoor kunnen zorgen dat je wat lui wordt, weet je ook al een beetje wat je kunt doen tegen luiheid.

Tip 1: Achterhaal jouw oorzaak voor je luiheid

In eerste plaats kan je bedenken waarom je nu eigenlijk lui bent geworden. Ben je angstig, afhankelijk, depressief of vind je het werk gewoon nutteloos? Of misschien is het een combinatie van meerdere zaken tegelijk.

Als je namelijk weet waar de luiheid vandaan komt kan je specifiek daartegen iets doen.

Tip 2: Doe iets, dat is beter dan niets

Ben je er niet aan toe om fulltime te werken of überhaupt te werken? Kijk dan naar wat je wel kunt doen. Je kan bijvoorbeeld dagelijks een uur een informatief boek lezen over een vakgebied dat je interessant vindt.

Die opbouw van kennis kan je helpen met je zelfvertrouwen en je kunt iets leren wat nuttig is en waarmee je andere mensen kunt helpen. Misschien ga je vervolgens daarmee ook aan de slag en dan heb je de roes van ledigheid doorbroken.

Tip 3: Bedenk hoe je anders met je angst om kunt gaan

Angst voor verantwoordelijkheid, angst om iets te verliezen. Het is zonde als dergelijke angsten je tegenhouden om iets te doen waardoor je juist meer uit het leven haalt.

Door alvast een soort plan B te bedenken voor als je angst uitkomt kan je met meer vertrouwen toch nog aan de slag gaan. Op die manier kan je door een soort vangnet idee alsnog doen wat nodig is.

Tip 4: Zorg goed voor jezelf

Een depressie is ontzettend vervelend en je slecht voelen in het algemeen kan er ook voor zorgen dat je wat luier wordt. Zorg daarom goed voor jezelf zodat je ten minste wat energie hebt. Eet dagelijks groente en fruit, beweeg en spreek met vrienden af of probeer op een andere manier een sociaal leven buiten je werk om te hebben.

Tip 5: Ga na of je wel echt lui bent

Iemand of jezelf lui noemen hangt af van overtuigingen die je hebt over wat je kunt bereiken en of je genoeg doet. Als jij vindt dat je niet genoeg doet kan je jezelf lui vinden, maar als je 5 dagen per week werkt is de kans klein dat andere mensen het hiermee eens zijn.

Praat eens met iemand over je gevoelens en dan kan die persoon iets zeggen over of hij/zij dat ook zo ziet of dat die juist vindt dat je een harde werker bent.

Heb je meer praktische hulp nodig om weer een comeback te maken en uit de roes van ledigheid te komen? Neem vrijblijvend contact met me op.

Groet, Benno.

Bronnen:

[1] http://eprints.bournemouth.ac.uk/24928/1/Rees%20et%20al.%20%282005%29.pdf (pag. 26)

[2] https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Madsen/publication/324921420_The_Conception_of_Laziness_and_the_Characterisation_of_Others_as_Lazy/links/5bf3c8d3a6fdcc3a8de37c9c/The-Conception-of-Laziness-and-the-Characterisation-of-Others-as-Lazy.pdf (pag. 288)

[3] “(pag. 289)

[4] https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/70/e3sconf_itse2020_18078/e3sconf_itse2020_18078.html

[5] https://www.ingentaconnect.com/content/sbp/sbp/2014/00000042/00000003/art00011

[6] https://www.proquest.com/openview/b07692e3c26279c452ef77aa94a8e84c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=32264

[7] https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/49744741/What_Causes_Laziness_-_Simeon_Adedokun-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1652878669&Signature=EwpzaJSCCHZ7psCy~l~gL04jzuPf-zJYFHLLSMpDiw4~KKPxYhzsafI5YR~UNuygdk3NmkJ9xRXEJQFRr24xmAvtUHsvaRpSS-g3nnZcQRr9rDtMLuX3z-NUFRdNYDMI85eitWwXlytimkmAYu5RNLwsPEpeGykJ5SY3f-C9dKrs0h~6bPk8btdBT4MIvIrBhfbG4e8DX28GNPL0oIcG2U350va51ZdEONi~N14ghp9o4fxlOY-J-~kG7afFUpG4gG8-RQbqdOfeupIL0OwAEqQ~N4N8oZynB8D4d30GapCmcDn-AjVuMuYHY~n-QdbUhPXdQvg~IWDoNpgjpC8AfA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA