06 509 40 366 info@bennodiederiks.nl

Een team binnen een organisatie is vergelijkbaar met een voetbalelftal. Iedere speler kent zijn plek en verantwoordelijkheid én die van zijn medespelers. Het uiteindelijke teamdoel is het ‘doel’ bereiken. Proberen om samen muren te slechten, barrières op te heffen, weerstand om te buigen naar kracht en bovenal de krachten te bundelen om te gaan voor het succes, de victorie! Die zilveren schaal is niet interessant; het is het goud dat tot de verbeelding spreekt.


Een belangrijke component voor succes en winstresultaten is de zogeheten as in een team: de doelman, de verdediger, de middenvelder en de aanvaller. De transitie van dit model naar teams binnen organisaties is snel gemaakt. Vaak zie je dat het binnen een team niet lóópt. Er is geen of te weinig afstemming, mensen werken langs elkaar heen of doen werk dubbel en de communicatie is bedroevend. Dit is fnuikend voor een organisatie: missie en visie worden niet of onvoldoende vertaald op de werkvloer. Daardoor blijven de omzetresultaten achter bij de verwachtingen.

De doelman, de verdediger, de middenvelder en de aanvaller zijn de sturende krachten. Zij kunnen bijdragen aan een beter teamfunctioneren dus aan betere resultaten. De vier posities in een team zijn vier medewerkers die een coördinerende taak hebben. Zij houden overzicht, koppelen terug, geven feedback, interveniëren daar waar nodig en bewaken visie en missie van de organisatie. Deze vier spelen elkaar de bal toe. Niet ongecontroleerd, maar kijkend naar de linies, kijkend waar een vrije speler is, kijkend naar degene die kan zorgen voor een assist om die collega vervolgens de bal toe te spelen. Die neemt de bal aan en observeert vervolgens hoe hij het beste één van zijn medespelers kan aanspelen.

Zo ontstaat er een kansrijke positie met scoringskansen.

Natuurlijk kan het zomaar zijn dat niemand van zijn medespelers vrij staat. Geen ramp, dan ga je herpositioneren. Zo werkt het ook in een team: du moment er een impasse is ten aanzien van een bepaalde situatie, moet ‘de as’ in het team op scherp staan om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Om dat te bereiken zijn communicatie en afstemming cruciaal: durf de pijnpunten en lacunes te benoemen, onderbouw en motiveer waarom op die momenten het speelveld aangepast moet worden. Geef aan dat de as de pijlers zijn waarop het succes stoelt. Geef aan dat af en toe een doublure geen ramp is, maar wel rampzalig wordt als iedereen datgene doet wat al gedaan is af waarover al nagedacht is.

Gaan voor brons en zilver? Een zwaktebod. Neem geen genoegen met een halve dop, maar pak de kans om het beste uit het team te halen. Daartoe is het zaak om latent talent aan te boren en te laten floreren. Dat brengt de gouden bokaal!