06 509 40 366 info@bennodiederiks.nl

Wat is wijsheid? Weet jij wat wijs is? Maak me deelgenoot van jouw wijsheid over wijsheid. Jouw wijze antwoord zal op voorhand eindigen in een polemiek en dialoog tussen ons. De toon is gezet!

Wijs is het kind van zes dat weet dat Amsterdam de hoofdstad van Nederland is en Mark Rutte de opvolger van J.P.
Wijs is de man van zestig die zich stiekem kind voelt en zijn kleinzoon behoedt voor het gevaar als hij met hem een dagje in De Efteling is.
Wijs is degene die zijn vrouw verbiedt achter het stuur plaats te nemen op weg naar Zuid-Frankrijk: de laatste jaren is ze cum laude geslaagd voor het diploma brokkenpiloot door een tweetal auto’s total-loss te rijden.
Wijs is de werknemer die besluit een ander baan te gaan zoeken omdat zij de alcoholwalm van haar chef en het Debiteuren/Crediteurengedrag spuugzat is.

De mensen in deze voorbeelden hebben en kennen hun eigen wijsheid: afhankelijk van de situatie denken ze na, overwegen en handelen ze naar hun eigen inzicht en inschatting.

Wijsheid is voor mij authenticiteit, puurheid en kwetsbaarheid. In de loop der jaren heb ik duizenden cursisten gezien, met ze gesproken, met ze gelachen, van hen geleerd en hopelijk zij van mij. Een aantal van hen is mij tot op de dag van vandaag bij gebleven. Hoe dat kan? Door het gegeven dat deze mensen een onuitwisbare indruk op mij hebben achtergelaten vanwege hun levensloop, hun levensverhaal. Ik was in de gelukkige omstandigheid deelgenoot te zijn van hun diepste zielenroerselen: hun hoogtepunten en dieptepunten. Deze mensen waren in staat om mij te raken waardoor ik van ze kon leren. Hun ‘eigenwijsheden’ zijn foto’s die ik af en toe weer terughaal: ik open het album en zie bij elke foto het persoonlijk verhaal. Mensen die stuk voor stuk in staat waren mij te ontroeren en even stil te laten zijn.

Ik vind dat we stiltemomenten veel meer moeten koesteren in de hectiek van de dag: stilte en contemplatie zijn de bouwstenen voor bezinning en groei. Door leeg te zijn geef je jezelf de kans nieuwe, andere energie te genereren. Met als uiteindelijk resultaat: jouw eigen, unieke eigenwijsheid.

Benno Diederiks